Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

1. Εισαγωγή

Χριστοδουλίδου Κυριακή, ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ

Σκοπός του eportfolio είναι η εμπλοκή σε μια διαδικασία αναστοχασμού σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού σε διαφορετικές χρονικές στιγμές δύο μαθημάτων στο πλαίσιο των Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας, προκειμένου να εντοπιστεί, να περιγραφεί και να τεκμηριωθεί η ύπαρξη ή μη μεταβολής του τρόπου αυτού.

Το περιεχόμενο της πρώτης ΠΑΔ (Τελική Διδασκαλία) επιλέχθηκε από το σχολικό εγχειρίδιο ‘Αυτοματισμός Γραφείου’ και απευθύνεται στην Α΄ ΕΠΑΛ. Το περιεχόμενο της δεύτερης ΠΑΔ (Πτυχιακή Διδασκαλία) επιλέχθηκε από το σχολικό εγχειρίδιο ‘Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας’ και απευθύνεται στη Β΄ ΕΠΑΛ.

Για να βρω το πρώτο βιβλίο χρησιμοποίησα την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και επέλεξα Πληροφορική-ΕΠΑΛ-Σχολικά Εγχειρίδια-Αυτοματισμός Γραφείου. Αντίστοιχα, για να βρω το δεύτερο βιβλίο επέλεξα Πληροφορική-ΕΠΑΛ-Σχολικά Εγχειρίδια-Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου