Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011

3. Συνολική Αποτίμηση

Θεωρώ ότι ο σχεδιασμός της 2ης ΠΑΔ ήταν καλύτερος σε σχέση με το σχεδιασμό της 1ης όσον αφορά το χρονοπρογραμματισμό. Επιπλέον, κύριο μέλημα μου στη 2η ΠΑΔ, σε αντίθεση με την πρώτη, δεν αποτέλεσε η χρήση επιβλητικών μέσων διδασκαλίας (βιντεάκια ενσωματωμένα στο Power Point) αλλά η χρησιμοποίηση του πίνακα και η πραγματοποίηση του μαθήματος με βασικό στοιχείο τη συνεχή συζήτηση με τους μαθητές. Ακόμα, παρατήρησα ότι κατά τον σχεδιασμό της 2ης ΠΑΔ στόχος μου ήταν η προσαρμογή του σχεδίου μαθήματος στους συγκεκριμένους μαθητές και στο συγκεκριμένο διδακτικό αντικείμενο. Αντίθετα, κατά τον σχεδιασμό της 1ης ΠΑΔ στόχος μου ήταν να χρησιμοποιήσω όσες περισσότερες τεχνικές μπορούσα και ένα υπερπλήρες Power Point χωρίς να προβληματιστώ για το αν αυτά ήταν κατάλληλα για τη συγκεκριμένη τάξη και το συγκεκριμένο διδακτικό αντικείμενο. Θεωρώ ότι ο σχεδιασμός των μελλοντικών μου διδασκαλιών θα βελτιωθεί με μεγαλύτερη προσπάθεια από την πλευρά μου στον τομέα των μεταγνωστικών δεξιοτήτων, με την ελαχιστοποίηση της χρήσης της τεχνικής της διάλεξης και με τη χρήση πιο αναλυτικών φύλλων αυτοαξιολόγησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου